Filosofia

Miksi viljelemme biodynaamisesti?

Maatalouden keskeisiä haasteita ovat:

- Viljelysmaan säilyttäminen viljelykelpoisena jälkipolville. Eroosion, aavikoitumisen ja saastumisen pysäyttäminen. Tähän pyrimme luomalla järkevän tilakokonaisuuden missä ravinnetase on tasapainoinen kasvinvuorottelun ja lannoituksen avulla. Ravinteiden huuhtoutumista on vältettävä.

- Korkealaatuisten elintarvikkeiden tuottaminen ja eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen. Erilaiset ruokaskandaalit (kuten BSE) ovat tuoneet tehomaatalouden ongelmat lopulta kuluttajien huoleksi.

- Uudenlaisen maatalouskulttuurin luominen lähentämällä tuottajia ja kuluttajia ja maataloustyön arvostuksen lisääminen "lähiruoka" ja "reilukauppa". Keinotekoisesti syntyneen maailmanmarkkinahinnat eivät edistä maataloutta. Tilanteessa missä viljelijät ovat taloudellisesti ahtaalla otetaan helposti käyttöön arveluttavia ja eettisesti epäilyttävia keinoja kuten lihaluujauhon syöttäminen naudoille osoitti (BSE).

- Brasilian sademetsiä hakataan kiihtyvällä nopeudella! Köyhät viljelijät raivaavat lisää peltoa hankkiakseen edes jonkinlaisen tulon. Viljelmien soijalla ruokitaan esim. EU-maiden sikoja jotta meillä voidaan syödä halpaa sianlihaa!! Luomu-elintarvikkeet, hedelmät, kahvi, sokeri ovat aina myös "reilunkaupan" tuotteita. Se tarkoittaa että viljeliöille yritetään turvata oikeudenmukainen ansio työstään ja että luomuviljelyn avulla herkkää luontoa voidaan säästää.

Tavoitteemme

Tärkeimmät tavoitteemme liittyvät kouluruokailun ja vanhusten ruokapalveluiden kehittämiseen. Nämä ryhmät - lapset ja vanhukset - tarvitsevat parhaan mahdollisen ravinnon kasvuun ja kehitykseen, ja toisaalta vanhenemisen vaiheessa jossa elimistö ei enää pysty käsittelemään suuria määriä ravintoa, on sen oltava laadultaan ensiluokkaista ja vapaata haitallisista lisäaineista.

Tavoitteeseen pääsemiseksi teemme työtä yleisen ruokakulttuurin kehittämiseksi ja ruuan arvostuksen parantamiseksi. Terveellisen ruuan väittämät tulee ottaa kriittiseen tarkasteluun, esim. rasvoihin ja kolesteroliin liittyvät väärät tiedot on oikaistava, ja valmisruokien lisäainemäärien vaarat tunnistettava.

Lähiruoka

Toimimme yhteistyössä lähiseudun viljelijöiden kanssa luomutuotannon kehittämiseksi ja tarjonnan parantamiseksi pääkaupunkiseudulla ja Länsi-Uudellamaalla.


Jukka Ahonala ?

Synnyin 20.2.1954 Kruunuhaassa, Oikokadulla, vanhan hirttopaikan vieressä. Lapsuuden vietin Hakaniemessä, missä katujen todellisuus tuli tutuksi.

Oppivelvollisuus täyttyi Steiner-koulussa, ja enemmänkin - luottamus siihen, että luovuudella ja yrittämisellä voi saada paljon aikaan.

Aikuistumisriitti oli sopivan kapinallinen - mopolla Afrikkaan, missä syntyi oivallus siitä, mitä on olla eurooppalainen ja että työni on Suomessa.

Opiskelu puutarhuriksi: Överbyn maatalous- ja puutarhaoppilaitos 1979.

Ravinnon ja terveyden yhteys toisiinsa sai kiinnostumaan maataloudesta.

Karjaan hakamaat, kaikenkattavaa luomua, hyvän elämän raaka-ainetta, lähiruokaa.

Paikallinen vaikuttaminen: Karjaan kaupunginvaltuustossa ja sivistyslautakunnassa sekä yrittäjäyhdistyksen hallituksessa.

Lapsia on 6 ja lapsenlapsia nyt 3.