Vår filosofi

Varför odlar vi biodynamiskt?

De centrala utmaningarna är:

Att bibehålla odlingsmarken odlingsduglig för kommande generationer. Att stoppa den globala erosionen, föroreningen och att landskapen blir ökenaktiga. Vi strävar efter att skapa en förnuftig gårdshelhet, där vi håller näringsjämvikten i balans med hjälp av växelbruk och gödsling. Man bör speciellt undvika att näringsämnena sköljs ut i vattendragen.

Att producera högklassiga livsmedel och att ha omsorg om djurens välbefinnande. Olika matskandaler (s.s. BSE) har fört intensivjordbrukets problem till konsumenternas kännedom.

Att skapa en ny lantbrukskultur genom att föra samman producenter och konsumenter. Även att öka jordbruksarbetenas värdesättning, lokalt producerad mat och den sk rättvis-handeln. Världsmarknadspriser, som uppstått på ett konstgjort sätt, befrämjar inte lantbruket. I en situation där lantbrukaren är finansiellt "inträngd" tar man lätt i bruk medel som kan anses betänkliga och etiskt tvivelaktiga. Att ge kreatur benmjöl som föda (BSE) hör till dessa.

Regnskogarna i Brasilien faller i en allt snabbare takt. De fattiga jordbrukarna röjer nya odlingsmarker för att kunna skaffa sig någon form av inkomst. I EU-länder föder man upp grisar med soja som odlas på dessa områden, bara för att vi skall kunna äta billigt griskött. Eko-livsmedlen, frukterna, kaffet och sockret är alltid också produkter av "rättvise-handeln". Det betyder att man försöker trygga en rättvis förtjänst åt jordbrukarna. Att odla ekologiskt sparar också på den ömtåliga naturen.

Våra mål

Våra viktigaste mål är att utveckla skolornas mat samt den mat åldringar äter. Dessa grupper, barn och åldringar, behöver bästa möjliga näring. Barn främst för att växa och utvecklas. Åldringar, vars matsmältningssystem inte mer kan hantera stora mängder näring, bör få mat som är kvalitetsmässigt av första klass och fri från skadliga tillsattsämnen.

För att uppnå våra mål jobbar vi för att utveckla den allmänna matkulturen och för att förbättra värdesättandet av mat. Det som påstås om hälsosam mat bör granskas kritiskt, t ex bör felaktig information gällande fetter och kolesterol tillrättas, samt de faror, som finns bakom tillsattsämnesmängderna i färdigmat, bör identifieras.

Närmat

Vi verkar i samarbete med odlare i närområden för att utveckal ekoproduktion och för att förbättra utbudet av ekoprodukter i huvudstadsregionen och i Västnyland.

Jukka Ahonala ?

Jag föddes den 20.2.1954 i Kronohagen, på Genvägen, intill den gamla avrättningsplatsen.

Min barndom tillbringade jag i Hagnäs, där livet på gatorna lärde mig livets realiteter.

Jag fullbordade min skolplikt - och mycket mer - i Steinerskolan - förtroendet att kunna få mycket till stånd med hjälp av företagsamhet och kreativitet.

Riten för att bli vuxen var passligt revolutionär – med mopo till Afrika. Där insåg jag vad det är att vara europé samt att det arbete jag vill göra fanns i Finland.

Studier till trädgårdsmästare: Överby lantbruks- och trädgårdsskola 1979.

Sambandet mellan mat och hälsa väckte mitt intresse för lantbruket.

Ängsmarkerna i Karis; eko av alla sorter, råämnen för ett gott liv, närmat.

Påverkandet på lokal nivå: Karis stadsfullmäktige och utbildningsnämnden samt medlem i företagarorganisationens styrelse.

6 barn och just nu 3 barnbarn.